STRÁNKA NASTAVENÍ MENU

PROVOZ PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ

V případě výpadku proudu bude ventil sledovat čas a den. Naprogramovaná nastavení jsou uložena v energeticky nezávislé paměti a během výpadku napájení se neztratí. Pokud dojde k výpadku napájení v době, kdy je jednotka v regeneraci, ventil dokončí regeneraci od bodu, ve kterém se nachází, jakmile je napájení obnoveno. Pokud ventil zmešká plánovanou regeneraci kvůli výpadku napájení, zařadí regeneraci do fronty na další regenerační čas, jakmile bude napájení obnoveno.