PRŮVODCE PROGRAMOVÁNÍM

SEZNAMTE SE S KONFIGURACE KLÁVESNICE

 

Nabídka : Tato funkce zadává základní informace o nastavení požadované v době instalace.

 

Set/Regen. : Tato funkce umožňuje přijmout hodnoty, pokud se změní, a přejít na další stránku v nabídce.

 

Nahoru Dolů : Tato tlačítka se používají ke zvýšení nebo snížení hodnoty nastavení během programování.

 

POHOTOVOSTNÍ DISPLEJ

  

 

 

 

 

 

 

1. Otočte trochu knoflíkem, aby ventil opustil polohu SERVIS.

2. Po několika sekundách ventil automaticky projde standardním procesem regenerace na základě přednastavení.