VODNÍ OBtok

V případě nouze, jako je údržba změkčovače, můžete změkčovač vody odpojit od přívodu vody pomocí obtokového ventilu umístěného na zadní straně ovladače. V normálním provozu je bypass otevřen s knoflíky ON/OFF v linii s potrubím INLET a OUTLET. Pro izolaci změkčovače jednoduše otočte knoflíky do polohy BYPASS.

Můžete používat své vodovodní příslušenství a spotřebiče, protože přívod vody obchází změkčovač. Voda, kterou používáte, však bude tvrdá. Chcete-li obnovit ošetřovaný provoz, otevřete obtokový ventil otočením knoflíků do polohy SERVIS.

Ujistěte se, že jsou obtokové knoflíky zcela otevřené, jinak by nezměkčená voda mohla obtékat ventilem