Bezpečnostní certifikace – Water2Buy – Water Filtration Made Easy

Musíte si být jistí, že obchodujete s kvalitní firmou, uvádíme níže naše oficiální registrace pro vaši informaci.

Certifikovaná bezpečnost.

Výrobky Water2Buy podléhají přísným kontrolám kvality. Abyste se chránili před škodlivými plasty a kovy, doporučujeme vám, abyste zařízení pro filtraci vody pouze od renomované Evropské společnosti.
Produkt Water2Buy je certifikován všemi předními světovými bezpečnostními úřady včetně těch v EVROPĚ (CE, LCIE Francie) RoHS a USA (FDA)

 

Kompatibilní s daní

Water2Buy Limited je začleněn jako omezená Evropská společnost s naším sídlem v Dublinu, ve všech velkých evropských ekonomikách jsme zaregistrováni na DPH, takže obdržíte daňový doklad v místní dani. Irsko IE3262284LH, Francie FR20822148755, Německo DE312759786, Itálie IT00181729997, Spojené království GB241755117

 

Ekologické odpady vyhovují

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (směrniceo odpadech) je směrnice Evropského společenství 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která spolu s RoHS Směrnice 2011/65/EU se stala evropským zákonem v únoru 2003.
Water2Buy OEEZ registrovaná ve všech velkých evropských ekonomikách, které nakupují od Water2Buy, zajišťuje environmentální příspěvek pro každou jednotku, kterou položíme na trh v Evropě.
Měli byste zkontrolovat, zda je poskytovatel produktu registrován v systému shody s OEEZ.