Nápověda k filtrům pitné vody

Easy DIY installation easy1 filter

Snadná vlastní instalace filtr easy1

Snadná vlastní instalace filtr easy1 Před instalací easy1 vypněte přívod vody.   Po instalaci znovu zapněte přívod vody a zkontrolujte těsnost.Před použitím vody doporučujeme propláchnout systém 10 litry vody.Zapněte kohoutek,...

Snadná vlastní instalace filtr easy1

Snadná vlastní instalace filtr easy1 Před instalací easy1 vypněte přívod vody.   Po instalaci znovu zapněte přívod vody a zkontrolujte těsnost.Před použitím vody doporučujeme propláchnout systém 10 litry vody.Zapněte kohoutek,...