Jak vybavit váš domov změkčovačem vody

Jak vybavit váš domov změkčovačem vody

  • Umístěte změkčovač vody v blízkosti vodní linky, před jakékoli jiné vodovodní připojení kromě venkovního vodovodního potrubí.
  • Venkovní baterie by měly zůstat na přívodu tvrdé vody, aby nedošlo ke ztrátě měkké vody.
  • Potřebujete odtok k zachycení slaného odpadu a jeho odvedení pryč. Můžete použít podlahovou vpusť, prádelní vanu, jímku, stoupací potrubí atd., jak to dovolují vaše místní instalatérské předpisy.
  • Je důležité zajistit, aby odtokové potrubí zpětného proplachu bylo instalováno se správnou vzduchovou mezerou, aby se zabránilo zpětnému toku vody do změkčovače.
  • Nepokládejte konec vypouštěcí hadice do odpadu.
  • Nepřipojujte změkčovače vody paralelně. Paralelní instalace zdvojnásobí množství vody, kterou lze upravit, ale tvrdost se nezmění.
Zpět na blog