Jak funguje cyklus regenerace změkčovače vody

Když je obrazovka odemčená, uvidíte pod ní číslo, čas, který vypadá jako 00,55T [ Číslo se pro vás může lišit ]
Toto je zbývající kapacita ve vašem změkčovači vody, než bude muset provést další regenerace.
Uvedené číslo představuje objem vody, který budete muset použít před další regenerací [ 0,55 metrické tuny přibližně 550 litrů ] Toto číslo si zapamatujte nebo si jej zapište. Poté znovu stiskněte tlačítko nabídky pro vstup do nabídky nastavení.
Stiskněte šipku dolů, dokud se nedostanete do nabídky REG.CAP.
Zde zobrazené číslo je kapacita regenerace v metrických tunách, od které váš změkčovač vody začal odpočítávat toto číslo a po příští regeneraci se resetuje na toto číslo. Regenerace je čisticí cyklus pro váš změkčovač vody. Toto nastavení je třeba správně nakonfigurovat pro váš domov, když je změkčovač nainstalován. Porovnejte číslo v nabídce REG.CAP s číslem přední obrazovky

číslo obrazovky by mělo být nižší, což ukazuje, že spotřeba vody byla změřena a změkčovač vody funguje. Když číslo na přední straně obrazovky dosáhne nuly, změkčovač vody se regeneruje v následujícím nastaveném čase {obvykle nastaveno na 2:00 nebo 3:00 ]

Zpět na blog