Testování vody – Water2Buy – Water Filtration Made Easy

Proč se zdá voda z mého vodního systému zakalená?

To je obecně způsobeno zachyceným vzduchem v systému filtru / změkčovače. Na kvalitu služby to však nebude mít vliv
tvoje voda. Oblačnost by měla zmizet do jedné minuty poté, co voda sedí ve sklenici. To je normální
výskyt s nově nainstalovaným systémem RO nebo po výměně filtru.

Co je v mé vodě?

Kliknutím na problém s vodou nebo kontaminující látkou se dozvíte více.

Tvrdá voda

Chlor a chloraminy

Žehlička

Mangan

Sírovodík

Zakalená voda

Nízké pH

Arsen

Vést

Dusičnany

Mikroby

Léčiva

( 0 )
Vybrány příznaky vody.