Hoe de regeneratiecyclus van de waterontharder van de meter werkt

Wanneer het scherm ontgrendeld is, ziet u een getal eronder, de tijd die lijkt op 00.55T [ Het getal kan voor u anders zijn ]
Dit is de resterende capaciteit in uw waterontharder voordat deze zijn volgende taak moet uitvoeren regeneratie.
Het weergegeven getal is het volume water dat u nodig heeft voor de volgende regeneratie [ 0,55 metrische ton ongeveer 550 liter ] Onthoud dit getal of schrijf het op. Druk vervolgens nogmaals op de menuknop om het instellingenmenu te openen.
Druk op de pijl omlaag totdat u bij het REG.CAP-menu komt.
Het getal dat hier wordt weergegeven, is de regeneratiecapaciteit in metrische tonnen waarmee uw waterontharder begon af te tellen vanaf dit nummer en wordt na de volgende regeneratie op dit nummer teruggezet. Regeneratie is een reinigingscyclus voor uw waterontharder. Deze instelling moet correct worden geconfigureerd voor uw huis wanneer de ontharder wordt geïnstalleerd. Vergelijk het nummer in het REG.CAP-menu met het frontschermnummer front

het schermnummer moet lager zijn, wat aangeeft dat het waterverbruik is gemeten en dat de waterontharder werkt. Wanneer het nummer op de voorkant van het scherm nul bereikt, zal de waterontharder regenereren op die volgende ingestelde tijd {meestal ingesteld op 2 uur 's ochtends of 3 uur' s nachts]

Terug naar blog