Registreer Garantie

Uw product heeft een automatische garantie van 1 jaar die van kracht is op het moment van aankoop.

Als u uw garantie met 3 jaar gratis wilt verlengen, registreer dan gewoon uw garantie.