Sammenleggbart innhold

VANN BYPASS

I nødstilfeller, for eksempel vedlikehold av mykner, kan du isolere vannmykneren fra vanntilførselen ved å bruke omløpsventilen på baksiden av kontrollen. I normal drift er omløpet åpent med PÅ/AV-knappene på linje med INLET- og OUTLET-rørene. For å isolere mykneren, drei ganske enkelt knottene til BYPASS-posisjon.

Du kan bruke vannrelaterte armaturer og apparater ettersom vannforsyningen omgår mykneren. Vannet du bruker vil imidlertid være hardt. For å gjenoppta behandlet service, åpne bypass-ventilen ved å dreie knottene til SERVICE-posisjon.

Vennligst sørg for at omløpsknottene er helt åpne, ellers kan det umykede vannet passere gjennom ventilen

PROGRAMMERINGSVEILEDNING

GJENNOMFØRT MED KONFIGURASJONEN AV TASTATURER

 

Meny : Denne funksjonen legger inn grunnleggende oppsettinformasjon som kreves ved installasjonstidspunktet.

 

Set/Regen. : Denne funksjonen er for å godta verdiene hvis de endres og gå videre til neste side i menyen.

 

Opp Ned : Disse knappene brukes til å øke eller redusere verdien på innstillingene mens du programmerer.

 

STANDBY-DISPLAY

  

 

 

 

 

 

 

1. Vri litt på knappen for å få ventilen til å forlate SERVICE-posisjonen.

2. Etter noen sekunder vil ventilen automatisk gå gjennom en standard regenereringsprosess basert på forhåndsinnstillingene.

 

 

 

 

 

MENYINNSTILLINGSSIDEN

 

 

DRIFT UNDER ET STRØMSVIKLING

Ved strømbrudd vil ventilen holde oversikt over tid og dag. De programmerte innstillingene lagres i et ikke-flyktig minne og vil ikke gå tapt under et strømbrudd. Hvis strømmen svikter mens enheten er i regenerering, vil ventilen fullføre regenereringen fra det punktet den er med en gang strømmen er gjenopprettet. Hvis ventilen savner en planlagt regenerering på grunn av et strømbrudd, vil den sette en regenerering i kø ved neste regenereringstid når strømmen er gjenopprettet.

 

 

 

OPPSTARTSINSTRUKSJONER

1. Tilsett to liter vann i skapet ved montering. Dette er for at enheten skal oppnå riktig kapasitet ved første regenereringstid.

2. Koble strømtransformatoren til en godkjent strømkilde. Koble strømledningen til ventilen.

3. Når strøm tilføres kontrollen, vil skjermen kanskje vise "WAITING PLEASE" mens den finner serviceposisjonen.

4. Trinn manuelt ventilen til BACKWASH-posisjonen. Hvis skjermen er låst, vil skjermen vise "SCREEN LOCKED". Følg instruksjonene nedenfor for å sette ventilen i BACKWASH-posisjon. Når ventilen kommer til BACKWASH-posisjon, koble fra strømmen og la ventilen stå i BACKWASH-posisjon.

           4.1 Trykk og hold «Meny»-tasten i 5 sekunder for å låse opp.

       

        4.2 Trykk og hold «Set/Regen». tasten for å gå inn i Manual Regen. vise. Trykk "Set/Regen." tasten igjen for å aktivere manuell regen. alternativ.

       

         4.3 Trykk "Opp" eller "Ned"-tasten for å velge Umiddelbar regen. alternativ.

       

         4.4 Trykk "Meny"-tasten for å starte en Umiddelbar Regen.

5. Når du er i BAKSKYLLING-syklusen, åpner du inntaket på bypass-ventilen sakte og lar vann komme inn i enheten. La all luft slippe ut av enheten før du slår på vannet helt, og la deretter vannet renne i 3-4 minutter eller til alt mediemateriale er vasket ut av mykneren, angitt med klart vann i avløpsslangen.

6. Koble til strømmen igjen, trykk på en hvilken som helst knapp for å gå videre til posisjonen til KULDEBLADE, når den kommer til posisjonen til KULDEBLADE, trykk på hvilken som helst knapp for å gå videre til posisjonen SKYLL. Kontroller dreneringsrørstrømmen. La vannet renne i 3-4 minutter eller til vannet er klart.

7. Trykk på en hvilken som helst knapp for å gå videre til REFILL-posisjonen. Kontroller at ventilen fyller vann i brinetanken. La ventilen fylles på nytt i hele tiden som vist på skjermen for å sikre en riktig saltløsning for neste regenerering.

8. Ventilen går automatisk videre til SERVICE-posisjonen. Åpne utløpsknappen på bypasset med bypassverktøyet som følger med. Med bypass åpen, åpne nærmeste behandlede vannkran og la vannet renne til det er klart.

9. Tilsett salt i skapet. Legg 16 kg salt av krystallvannmykner i 0817-myknerskapet. Enheten vil automatisk fylle vannet til riktig nivå når den regenereres.

10. Programenhet.

 

 

FORSIKTIG

FLYTENDE LAKE VIL IRRITERE ØYNE, HUD OG ÅPNE SÅR – VASK EKSPONERT OMRÅDE FORSIKTIG MED FERSKT VANN. HOLD BARN BORTE FRA VANNBASERET DIN.

 

AUTOMATISK RÅVANNBYPASS UNDER REGENERERING

Regenereringssyklusen kan vare i 60 minutter, hvoretter myknet vann vil bli gjenopprettet. Under regenerering omgås ikke-myknet vann automatisk for bruk i husholdningen. Varmt vann bør brukes så lite som mulig i løpet av denne tiden for å forhindre at umyknet vann fyller varmtvannsberederen. Dette er grunnen til at automatisk regenerering er satt til en gang i løpet av natten, og manuelle regenereringer bør utføres når lite eller ingen vann vil bli brukt i husholdningen.

 

INNSTILLINGER

Klikk her for å gå til innstillingssiden:Innstillingsside