PROGRAMMERINGSVEILEDNING

GJENNOMFØRT MED KONFIGURASJONEN AV TASTATURER

 

Meny : Denne funksjonen legger inn grunnleggende oppsettinformasjon som kreves ved installasjonstidspunktet.

 

Set/Regen. : Denne funksjonen er for å godta verdiene hvis de endres og gå videre til neste side i menyen.

 

Opp Ned : Disse knappene brukes til å øke eller redusere verdien på innstillingene mens du programmerer.

 

STANDBY-DISPLAY

  

 

 

 

 

 

 

1. Vri litt på knappen for å få ventilen til å forlate SERVICE-posisjonen.

2. Etter noen sekunder vil ventilen automatisk gå gjennom en standard regenereringsprosess basert på forhåndsinnstillingene.