MENYINNSTILLINGSSIDEN

 

 

DRIFT UNDER ET STRØMSVIKLING

Ved strømbrudd vil ventilen holde oversikt over tid og dag. De programmerte innstillingene lagres i et ikke-flyktig minne og vil ikke gå tapt under et strømbrudd. Hvis strømmen svikter mens enheten er i regenerering, vil ventilen fullføre regenereringen fra det punktet den er med en gang strømmen er gjenopprettet. Hvis ventilen savner en planlagt regenerering på grunn av et strømbrudd, vil den sette en regenerering i kø ved neste regenereringstid når strømmen er gjenopprettet.