VANN BYPASS

I nødstilfeller, for eksempel vedlikehold av mykner, kan du isolere vannmykneren fra vanntilførselen ved å bruke omløpsventilen på baksiden av kontrollen. I normal drift er omløpet åpent med PÅ/AV-knappene på linje med INLET- og OUTLET-rørene. For å isolere mykneren, drei ganske enkelt knottene til BYPASS-posisjon.

Du kan bruke vannrelaterte armaturer og apparater ettersom vannforsyningen omgår mykneren. Vannet du bruker vil imidlertid være hardt. For å gjenoppta behandlet service, åpne bypass-ventilen ved å dreie knottene til SERVICE-posisjon.

Vennligst sørg for at omløpsknottene er helt åpne, ellers kan det umykede vannet passere gjennom ventilen