Filterbytte

Før du installerer, sørg for at du har slått av hovedvannet.
Respekter dine lokale rørleggerlover og forskrifter.
Takk.

Steng T-adapterventilen for å stenge vanntilførselen
Steng kuleventilen på lagertanken
Åpne kranen for å slippe ut trykket

Filter change

 

Drei filteret med klokken for å frigjøre filteret.
Ta av det gamle filteret.
Det vil dryppe vann fra systemet, så vi anbefaler å ha et håndkle klart.

Sett det nye filteret inn i sporet.
Drei filteret mot klokken
Linjeindikatoren viser at filteret skal rotere forbi.

Gjenta trinnene med filter 2,3,5 årlig, og bytt filter 4 hvert annet år.
Vi anbefaler å desinfisere filtrene og koblingene med egnet desinfeksjonsmiddel.

Slå på vanntilførselen.
Åpne kuleventilen på en lagertank

Vi anbefaler å spyle ut systemet med 10 liter før du bruker vannet.
Skru på kranen, misfarging og luftbobler i de første 10 literne er normalt.

Sjekk for lekkasjer i alle ledd hvert 30. minutt til du er fornøyd med at det ikke er noen lekkasjer.

Tilbake til bloggen