Hvordan målerens regenereringssyklus for vannmykner fungerer

Når skjermen er låst opp vil du se et tall under, klokkeslettet som ser ut som 00.55T [ Tallet kan være annerledes for deg ]
Dette er den gjenværende kapasiteten i vannmykneren før den må gjøre sitt neste regenerering.
Tallet som vises er volumet av vann du må bruke før neste regenerering [.55 metriske tonn ca. 550 liter ] Husk dette tallet eller skriv det ned. Trykk deretter på menyknappen igjen for å gå inn i innstillingsmenyen.
Trykk på pil ned til du kommer til REG.CAP-menyen.
Tallet som vises her er regenereringskapasiteten i metriske tonn vannmykneren begynte å telle ned fra kl. dette nummeret og vil tilbakestilles til dette nummeret etter neste regenerering. Regenerering er en rensesyklus for vannmykneren din. Denne innstillingen må konfigureres riktig for hjemmet ditt når mykneren er installert. Sammenlign nummeret i REG.CAP-menyen med frontskjermnummeret foran

skjermnummeret skal være lavere, og viser at vannforbruket er målt og mykneren fungerer. Når tallet på forsiden av skjermen når null, vil vannmykneren regenereres på det neste innstilte tidspunktet {vanligvis satt 2 am eller 3 am ]

Tilbake til bloggen