Ser fortsatt kalk etter installasjon av vannmykner

1. Sjekk om to røde ventiler på bypass bak på enheten er helt åpnet. Hvis de er åpne, er de røde håndtakene i parallell posisjon. Hvis de er lukket, peker de røde håndtakene mot hverandre.

2. Kontroller vannivået i brinetanken. Når saltlaketanken er tom for salt, bør vannivået være ca. ¼ eller 1/3 inne i brinetanken. Hvis det er for mye vann, følg OVERFLØMNING AV VANN MYKKER. Hvis det er mindre eller ikke noe vann, følg NO WATER I BRINE TANK.

3. a) På hoveddisplayet i første linje er dagtid og type regenerering. Det skal se slik ut f.eks. 14:01 MD. Er det riktig?

 Video: Slik fikser du vannmykneren Grunnleggende feilsøking av Water2buy