Vann smaker dårlig / overskyet

Den vanligste årsaken til at vannet smaker vondt i omvendt osmose-enheten er at et filter må byttes
Utbrukte filtre - skift filtre

Enheten har ikke vært brukt på lang tid - tøm og fyll opp lagringstanken to ganger slik at vannet nytt vann beveger seg gjennom RO-systemet
SKYET VANN - oppløst luft i vann. Det forsvinner over tid. Men du kan også lukke tanken og åpne kranen. På et ikke-pumpet omvendt osmosesystem, åpne bypass-ventilen på strømningsbegrenseren i noen minutter. Vent så til det renner litt vann fra springen. Hvis det renner vann fra kranen, lukk kranen. Vent til enheten er satt under trykk (til RO stopper). Åpne deretter tanken.

Tilbake til bloggen