Łatwa instalacja samodzielnie, filtr Easy1

Łatwa instalacja samodzielnie, łatwy1 filtr

Przed instalacją easy1 wyłącz dopływ wody.

 

Po instalacji ponownie zakręć dopływ wody i sprawdź, czy nie ma wycieków.
Zalecamy przepłukanie instalacji 10 litrami przed użyciem wody.
Odkręć kran, przebarwienia i pęcherzyki powietrza w pierwszych 10 litry są normalne.

Zawsze sprawdzaj szczelność co najmniej 3 razy po instalacji.
Natychmiast, potem 15 minut, a potem 1 godzina.

 

Powrót do blogu