Wymiana filtra

Przed instalacją upewnij się, że zakręciłeś dopływ wody.
Prosimy przestrzegać lokalnych przepisów i przepisów hydraulicznych.
Dziękujemy.

Zamknij zawór trójnikowy, aby odciąć dopływ wody
Zamknij zawór kulowy na zbiorniku
Otwórz kran, aby uwolnić ciśnienie

Filter change

 

Obróć filtr w prawo, aby go zwolnić.
Wyjmij stary filtr.
Z systemu będą kapać resztki wody, dlatego zalecamy przygotowanie ręcznika.

Włóż nowy filtr do gniazda.
Obróć filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
Wskaźnik linii pokazuje, że filtr powinien się obrócić.

Powtarzaj kroki z filtrem 2,3,5 co roku i wymieniaj filtr 4 co 2 lata.
Zalecamy odkażanie filtrów i połączeń odpowiednim środkiem dezynfekującym dopuszczonym do kontaktu z żywnością.

Włącz dopływ wody.
Otwórz zawór kulowy na zbiorniku

Zalecamy przepłukanie instalacji 10 litrami przed użyciem wody.
Odkręć kran, przebarwienia i pęcherzyki powietrza w pierwszych 10 litrach są normalne.

Sprawdzaj szczelność na wszystkich połączeniach co 30 minut, aż do momentu upewnienia się, że nie ma wycieków.

Powrót do blogu