METER ERR Ustawienie rozwiązania

Proszę skalibrować urządzenie zgodnie z załączoną instrukcją PDF na dole dla typu metrycznego.
Jeśli przyciski na urządzeniu różnią się od przycisków w formacie PDF, przeczytaj poniższe informacje.
Przycisk, który wygląda jak dwie kartki papieru w pliku PDF są takie same, jak kwadratowy przycisk (lub możesz go ustawić) na swoim urządzeniu.
Kwadratowy przycisk w formacie PDF jest tym samym, co znacznik wyboru (lub możesz mieć WYBIERZ) na swoim urządzeniu .
Na początek naciśnij przycisk zaznaczenia (lub wybierz) + góra + dół.

Przed głowicą sterującą na przedniej masce, pośrodku, znajduje się pokrętło. Podczas regeneracji pokrętło to obraca się o 360°. Na środku pokrętła znajduje się śrubka pod naklejką. Jeśli go odkręcisz, będziesz mógł zdjąć pokrętło. Wtedy po prawej i lewej stronie głowicy znajduje się zawsze jedna śruba. Odkręć te dwie śruby i następnie zdejmij przednią maskę. Następnie zobaczysz płytę główną, więc będziesz mógł ją wymienić.

Powrót do blogu