Jak wyposażyć dom w zmiękczacz wody

Jak wyposażyć dom w zmiękczacz wody

  • Umieść zmiękczacz wody w pobliżu linii wodnej, przed innymi przyłączami hydraulicznymi z wyjątkiem zewnętrznych rur wodociągowych.
  • Kran zewnętrzny powinien być ustawiony na twardą wodę, aby uniknąć utraty miękkiej wody.
  • Potrzebujesz drenażu, który będzie zbierał i odprowadzał słone odpady. Można użyć odpływu podłogowego, wanny na pranie, studzienki ściekowej, rury kanalizacyjnej itp., zgodnie z lokalnymi przepisami hydraulicznymi.
  • Ważne jest, aby upewnić się, że przewód spustowy płukania wstecznego jest zainstalowany z odpowiednią szczeliną powietrzną, aby zapobiec cofaniu się wody do zmiękczacza.
  • Nie umieszczaj końca węża odpływowego w odpływie.
  • Unikaj równoległego podłączania zmiękczaczy wody. Instalacja równoległa podwoi ilość wody, którą można uzdatnić, ale twardość nie ulegnie zmianie.
Powrót do blogu