Znalezienie idealnej lokalizacji dla zmiękczacza wody

Znalezienie idealnej lokalizacji dla zmiękczacza wody

  • Idealną lokalizacją zmiękczacza wody jest poziome podłoże w pobliżu głównej linii wodociągowej.
  • Upewnij się także, że miejsce to jest zabezpieczone przed zamarzaniem, bezpośrednim strumieniem wody i światłem słonecznym.
  • Zmiękczacze należy umieścić w pobliżu źródła zasilania i posiadać odpływ ścieków.
  • Jeśli woda jest dostarczana ze studni, punkt wejścia zwykle znajduje się obok zbiornika ciśnieniowego.
  • Jeśli Twój dom jest zaopatrywany w wodę miejską, będzie on umieszczony w pobliżu wodomierza.
  • Rozmiar i typ zmiękczacza wody określi, ile miejsca potrzeba na instalację.
Powrót do blogu