Säkerhetscertifieringar – Water2Buy – Water Filtration Made Easy

Du måste vara säker på att du har att göra med ett kvalitetsföretag med kvalitetsprodukter. Vi har listat våra officiella registreringar nedan för din information.

Certifierad säker.

Water2Buys produkter styrs av strikta kvalitetskontroller. För att skydda dig mot skadliga plaster och metaller rekommenderar vi att du bara hämtar din vattenfiltreringsutrustning från ett ansedd europeiskt företag.
Water2Buy-produkten är certifierad av alla världens ledande säkerhetsmyndigheter inklusive de i EUROPA (CE, LCIE Frankrike) RoHS och USA (FDA)

 

SKATT Överensstämmer

Water2Buy Limited är registrerat som ett europeiskt aktiebolag med vårt huvudkontor i Dublin Irland. Vi är momsregistrerade i alla större europeiska ekonomier så att du får ett kvitto på din lokala skatt. Irland IE3262284LH, Frankrike FR20822148755, Tyskland DE312759786, Italien IT00181729997, Storbritannien GB241755117

 

Miljöavfall Uppfyller

Avfallet av elektrisk och elektronisk utrustning Direktiv ( WEEE-direktivet ) är Europeiska gemenskapen Direktiv 2012/19 / EU om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning ( WEEE ) som tillsammans med RoHS Direktiv 2011/65 / EU, blev europeisk lag i februari 2003.
Water2Buy WEEE registrerat i alla större europeiska ekonomier så att köpa från Water2Buy säkerställer ett miljöbidrag för varje enhet vi sätter ut på marknaden i Europa.
Du bör kontrollera att din produktleverantör är registrerad i ett WEEE-system.