Snadná vlastní instalace filtr easy1

Snadná vlastní instalace filtr easy1

Před instalací easy1 vypněte přívod vody.

 

Po instalaci znovu zapněte přívod vody a zkontrolujte těsnost.
Před použitím vody doporučujeme propláchnout systém 10 litry vody.
Zapněte kohoutek, dojde ke změně barvy a vzduchovým bublinám během prvních 10 litry jsou normální.

Vždy po instalaci alespoň 3x zkontrolujte těsnost.
Okamžitě, poté 15 minut a poté 1 hodina.

 

Zpět na blog