Snadná DIY instalace RO600

Před instalací RO600 vypněte přívod vody.
Doporučujeme dezinfikovat vaše filtry a spoje vhodným potravinářským dezinfekčním prostředkem.

 

 

Po instalaci znovu zapněte přívod vody a zkontrolujte těsnost.
Před použitím vody doporučujeme propláchnout systém 10 litry vody.
Otevřete kohoutek, dojde ke změně barvy a vzduchovým bublinám během prvních 10 litry jsou normální.

Vždy po instalaci alespoň 3x zkontrolujte těsnost.
Ihned, poté 15 minut a poté 1 hodinu.

Zpět na blog