Výměna filtru

Před instalací se ujistěte, že jste vypnuli přívod vody.
Respektujte prosím místní instalatérské předpisy a předpisy.
Děkujeme.

Zavřete ventil T-adaptér pro uzavření přívodu vody
Zavřete kulový ventil na zásobní nádrži
Otevřete kohoutek pro uvolnění tlaku

Filter change

 

Otočením filtru po směru hodinových ručiček filtr uvolníte.
Sejměte starý filtr.
Ze systému bude kapat zbytková voda, proto doporučujeme mít připravený ručník.

Vložte náhradní filtr do slotu.
Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
Čárový indikátor ukazuje, že by se měl filtr otočit.

Opakujte kroky s filtrem 2,3,5 ročně a filtr 4 vyměňte každé 2 roky.
Doporučujeme dezinfikovat vaše filtry a spoje vhodným dezinfekčním prostředkem pro potraviny.

Zapněte přívod vody.
Otevřete kulový ventil na zásobní nádrži

Před použitím vody doporučujeme propláchnout systém 10 litry.
Otevřete kohoutek, změna barvy a vzduchové bubliny v prvních 10 litrech jsou normální.

Každých 30 minut kontrolujte těsnost všech spojů, dokud se neujistíte, že nedochází k netěsnostem.

Zpět na blog