IZVĒLNES IESTATĪJUMU LAPA

 

 

DARBĪBA STRĀVAS ATTRAUKUMA LAIKĀ

Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā vārsts sekos līdzi laikam un dienai. Ieprogrammētie iestatījumi tiek saglabāti nemainīgā atmiņā un netiks zaudēti strāvas padeves pārtraukuma laikā. Ja strāvas padeve pārtrūkst, kamēr iekārtai ir reģenerācija, vārsts pabeigs reģenerāciju no brīža, kad tiek atjaunota jauda. Ja vārsts izlaiž plānoto reģenerāciju strāvas padeves pārtraukuma dēļ, tas iekļaus reģenerāciju nākamajā reģenerācijas reizē, tiklīdz tiks atjaunota jauda.