Reģistrēt garantiju

Jūsu izstrādājumam ir automātiska 1 gada garantija, kas ir spēkā iegādes brīdī.

Ja vēlaties bez maksas pagarināt garantiju uz 3 gadiem, vienkārši reģistrējiet savu garantiju.