PROGRAMMĒŠANAS CEĻVEDIS

IEPAZĪSTIES AR TASTATŪRAS KONFIGURĀCIJU

 

Izvēlne : šī funkcija ievada pamata iestatīšanas informāciju, kas nepieciešama instalēšanas laikā.

 

Iestatīt/Reģenerēt. : šīs funkcijas mērķis ir pieņemt vērtības, ja tās tiek mainītas, un pāriet uz nākamo izvēlnes lapu.

 

Uz augšu uz leju : šīs pogas tiek izmantotas, lai palielinātu vai samazinātu iestatījumu vērtību programmēšanas laikā.

 

GAIDREŽĪMA DISPLAY

  

 

 

 

 

 

 

1. Nedaudz pagrieziet pogu, lai vārsts atstātu SERVISS pozīciju.

2. Pēc dažām sekundēm vārsts automātiski veiks standarta reģenerācijas procesu, pamatojoties uz iepriekšējiem iestatījumiem.